Lekarz rodzinny

Lekarza rodzinnego nazywany także lekarzem pierwszego kontaktu. To kluczowy specjalista w dziedzinie opieki zdrowotnej. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie kompleksowej i całościowej opieki medycznej dla pacjentów w różnych grupach wiekowych, od niemowląt po osoby starsze.

Lekarz rodzinny pełni rolę pierwszego punktu kontaktowego dla pacjentów, którzy szukają pomocy medycznej. Pacjenci zazwyczaj zaczynają od wizyty u lekarza rodzinnego, który przeprowadza ocenę ich stanu zdrowia, diagnozuje choroby i kontynuuje leczenie.

Zakres świadczonych usług:

 • Diagnostyka i leczenie: Lekarz rodzinny bada pacjentów, słucha, dokonuje odpowiednich badań i testów, aby postawić właściwą diagnozę. Następnie przepisuje recepty, kieruje do lekarza specjalisty, rekomenduje odpowiednie terapie i interwencje chirurgiczne.
 • Profilaktykę i opiekę zdrowotną: Lekarz rodzinny promuje zdrowy styl życia, prowadzi konsultacje dotyczące prewencji chorób, przeprowadza regularne badania profilaktyczne i szczepienia. Ponadto, dokonuje oceny czynników ryzyka zdrowotnego i udziela porad dotyczących zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej i unikania czynników szkodliwych dla zdrowia.
 • Zarządzanie przewlekłymi chorobami: Lekarz rodzinny pełni kluczową rolę w zarządzaniu przewlekłymi chorobami, takimi jak cukrzyca, nadciśnienie, choroby serca czy schorzenia układu oddechowego. Monitoruje stan zdrowia pacjenta, kontroluje leczenie, dostosowuje dawkowanie leków i koordynuje współpracę z innymi specjalistami.
 • Koordynację opieki: Lekarz rodzinny pełni również rolę koordynatora opieki zdrowotnej pacjenta. Monitoruje historię medyczną, utrzymuje kontakt z innymi specjalistami i zapewnia spójność opieki, zwłaszcza w przypadku pacjentów z wieloma schorzeniami.

W ramach POZ, nieodpłatnie mogą państwo skorzystać z następujących świadczeń:

 • Porady lekarza rodzinnego
 • Opieka nad kobietami w ciąży
 • Porady lekarza pediatry
 • Opieka nad noworodkami, niemowlętami, dziećmi
 • Bilanse zdrowia
 • Wizyty domowe lekarza rodzinnego
 • Pobieranie krwi i zastrzyki w domu
 • Badania profilaktyczne
 • Kierowanie do sanatorium
 • Kierowanie na leczenie specjalistyczne
 • Kierowanie na leczenie szpitalne
 • Szczepienia ochronne dorosłych
 • Szczepienie ochronne dzieci i młodzieży

Lekarze:

 • lek. Jolanta R. Rusiłowicz – specjalista pediatrii, specjalista endokrynologii
 • lek. Patrycja Milewska – rezydent medycyny rodzinnej

Pielęgniarki:

 • Anna Karwowska
 • Magdalena Bazydło

Położna:

 • Joanna Parda

Rejestracja:

 • Karolina Krom

Administracja:

 • Aneta Nawrocka

Jak zostać naszym pacjentem?

Wystarczy wypełnić formularz deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej, bez potrzeby wypisywania się z poprzedniej przychodni. Przy składaniu deklaracji w Poradni należy okazać dowód tożsamości i podać numer PESEL.

 • Pacjent ma prawo do wyboru/zmiany lekarza, pielęgniarki i położnej POZ trzy razy w roku bezpłatnie.
 • Zmieniając lekarza pacjent ma prawo otrzymać kserokopię swojej dokumentacji medycznej.
 • Druki deklaracji dostępne są w naszej rejestracji lub do pobrania poniżej.

Pobierz: